21 בינואר | עדות אישיתבאמצעות דם ישוע, כל חטאיי נסלחו

אֲשֶׁר בּוֹ לָנוּ הַפִּדְיוֹם בְּדָמוֹ וּסְלִיחַת הַפְּשָׁעִים כְּרֹב חַסְדּוֹ. אפסים א, 7

כעת נבחן את הפסוק הזה אודות הדם של ישוע, ונראה כיצד ניתן ליישם אותו באמצעות העדות האישית שלנו שהיא כמו אגודת אזוב (הצמח בעזרתו מרחו בני ישראל את דם השה על משקופי דלתות ביתיהם במצרים). העדות האישית שלנו יכולה לשמש אותנו בכל מצב וצורך בחיינו.

הפסוק הזה מצביע על שני דברים שיש לנו בזכות דם ישוע, אם אנחנו במשיח (אם אנחנו תופסים מחסה תחת שמו, ולא מנסים לחיות חיים עצמאיים ובלתי תלויים באלוהים). זכור, אם אינך במשיח, אם אינך מפקיד את חייך בידיו, אין לך חלק בדברים האלה. בליל הפסח הראשון, במצרים, דם השה לא עזר למי ששהה מחוץ לביתו. רק בתוך בתיהם בני ישראל היו מוגנים, וכמו כן רק בתוך המשיח אנו יכולים לקבל פדות וסליחת חטאים.

אני מכיר את הפסוק מאפסים א, 7 בעל פה. אני יכול לצוטט אותו גם באמצע הלילה בחושך מוחלט. אני חי עם הפסוק הזה. אגודת האזוב שמורה בידי. אין כמעט יום שאני לא משתמש בו בחיי האישיים. גיליתי שהוא עושה את העבודה.

תודה לך אדוני על דמו של ישוע. אני משתמש בו באמצעות אגודת האזוב שזה דבר העדות שלי, ואני מכריז שבאמצעות דמו, יש לי פדות וסליחת חטאים. באמצעות הדם של ישוע, נסלחו כל חטאיי. אמן.