ברית חדשה

ספרי הברית החדשה

יוחנן 3

אל הגלטים

אל התסלוניקים 2

פטרוס 1

אל הקורינתים 2

אל התסלוניקים 1

יעקב

אל הרומים

אל הקורינתים 1

יהודה

אל העברים

לוקס

אל הפיליפים

מתי

אל פילמון

מרקוס

אל הקולוסים

חזון יוחנן

יוחנן

אל טיטוס

יוחנן 2

מעשי השליחים

אל טימותיוס 2

יוחנן 1

אל האפסים

אל טימותיוס 1

פטרוס 2