ברית חדשה

ספרי הברית החדשה

לוקס

אל הפיליפים

מתי

אל פילמון

אל הגלטים

אל התסלוניקים 2

פטרוס 1

יוחנן 3

יוחנן

אל טיטוס

יוחנן 2

אל הקורינתים 1

יהודה

אל העברים

אל הרומים

אל האפסים

אל טימותיוס 1

פטרוס 2

מרקוס

אל הקולוסים

חזון יוחנן

אל הקורינתים 2

אל התסלוניקים 1

יעקב

מעשי השליחים

אל טימותיוס 2

יוחנן 1