תנ"ך

תורה נביאים כתובים

ויקרא

מלכים ב

יונה

דברי הימים א

איכה

שמואל א

יואל

חגי

רות

דברים

ירמיהו

נחום

תהילים

דניאל

שמות

מלכים א

עובדיה

מלאכי

קהלת

בראשית

שופטים

הושע

צפניה

משלי

נחמיה

במדבר

ישעיהו

מיכה

דברי הימים ב

אסתר

קטע קריאה יומי

שמואל ב

עמוס

זכריה

שיר השירים

יהושע

יחזקאל

חבקוק

איוב

עזרא