הברכה והקללה

עפ"י פרינס ישנם 2 כוחות הפועלים בחייו של כל אדם: ברכה וקללה. האחד מועיל והשני מזיק. כדי ליהנות מברכותיו דל אלוהים ולהיות מוגנים מפני קללה, עלינו להבין כיצד הכוחות האלה פועלים.

אשר לקללה, מראה פרינס שאין מדובר באמונה תפלה מחשכת ימי הביניים. הספר מציג עדויות של אנשים שנדהמו לגלות כי הם אינם קורבנות של המקרה – או אפילו של תורשה. הבעיה, תחת זאת, הייתה קללה שמקורה ייתכן בדורות קודמים. חשוב מכל, פרינס מורה לך כיצד לזהות קללה הפועלת בחייך ועוזר לך להשתחרר ממנה ולזכות בברכותיו של אלוהים.


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days


פורמטים זמינים