הודייה, הלל והשתחווייה

תפילה אינה כלי נגינה בודד אלא תזמורת שלמה הכוללת כלי נגינה רבים ומגוונים. הספר הזה חוקר שלושה מבין הכלים האלה: הודיה, הלל והשתחוויה. כל אחד מהם מציין דרך ייחודית לגשת לאלוהים ולהתחבר עמו. כל אחד מהם מקשר אותנו להיבט אחר באישיותו של אלוהים.


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days


פורמטים זמינים