יסודות האמונה כרך א׳ – יסודות

בחלקה הראשון של סדרה זו דרק פרינס מסביר מהם היסודות לחיי אמונה בברית החדשה.
אם נבקש אישור לבנות בניין, הרשויות יבקשו לבחון תחילה את יסודות הבניין. אם היסודות אינם יציבים על-פי התקן, אזי לא נזכה לאישור הבנייה.
אלוהים נוהג איתנו בדיוק באותו אופן. הוא בוחן את היסודות שלנו. אם יסודותנו אינם עומדים בהוראות התקן שהוא קבע, הוא לא יעניק לנו ״רשיון בנייה״.

    כיצד נוכל לבדד את חיי האמונה שלנו על הצור שהוא המשיח?

כיצד נוכל להמשיך ולבנות על יסוד זה?

בכרך זה דרק פרינס עונה על שאלות אלה ומתמקד בחשיבות ובהשפעה של דבר אלוהים על חיינו.


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days