יסודות האמונה חלק ב׳

בחלקה השני של סדרה זו דרק פרינס ממשיך להעמיק בשאלות מהותיות על חיי האמונה בברית החדשה.
במסע שבין תשובה לאמונה באלוהים, התנ״ך והברית החדשה מהווים עבורנו מקור מהימן לאמת שאינה כפופה לשינויים. ספר זה יעסוק בנושאים הבאים:

  • מהות האמונה בישוע וייחודה
  • תגובה לבשורת המשיח שמובילה לישועה
  • היחס בין אמונה למעשים בברית החדשה
  • צדקה אמיתית התואמת את דרישות הכתובים;

פרינס מלמד כיצד עקרונות אלו יכולים להתקיים הלכה למעשה בחיינו על־ידי לימוד של התנ״ך והברית החדשה, תפילה ויישום מעשי של דבר אלוהים בחיינו. ספר זה נועד לקדם את הביטוי של האמת שבדבר אלוהים בחייכם


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days