ישראל והכנסייה

כיצד ישראל והכנסייה קשורים זו לזו? מהם יחסי הגומלין בין ישראל לכנסייה?

הייעוד של ישראל והייעוד של הכנסייה נפגשים מחדש בתקופה ייחודית זו. על-פי דברי נביאי התנ״ך, מפגש זה עתיד להניב את אחת ההתפתחויות הדרמטיות והמשמעותיות ביותר בהיסטוריה האנושית.

על אף הבריתות האיתנות שכונן אלוהים הן עם ישראל והן עם הכנסייה, ישראל מצויה כעת במרכזו של עימות אדיר, בין כוחות שונים. לאלוהים תכנית נבואית לשיקום ישראל ובכוונתו לערב את הכנסייה לשם מימוש תכניות אלו.


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days