כפרה

על הצלב התרחשה החלפה: אשמה בסליחה, חולי ברפואה, חטא בצדקה, מוות בחיים, קללה בברכה, מחסור בשפע, בושה בכבוד, דחייה בקבלה, האדם הישן באדם חדש.

באמצעות הצלב, ניתן לנו להשתחרר מהעידן הנוכחי, מהתורה, מעצמנו, מהבשר ומהעולם הזה. בספר זה מלמד פרינס באופן ברור ומקיף מה התרחש על הצלב וכיצד זה יכול לשנות את המציאות שלנו היום.


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days


פורמטים זמינים