שותפים לחיים

האם הייתם מגדירים את נישואיכם כמוצלחים? האם נישואיכם מסבים לכם אושר וסיפוק? אם אינכם נשואים, כיצד אתם מתרשמים מחבריכם הנשואים?
הצלחת הנישואים אינה תלויה בהיעדר מתחים או בעיות, אלא כינון מערכת יחסים המסוגלת לגבור על כל אלה. המפתח לכינון מערכת יחסים כזו נמצא בתנ״ך ובברית החדשה. יישום אמיתות הכתובים בחייכם האישיים תניב תוצאות.
בספרו זה, מגלה דרק פרינס שנישואים מוצלחים הם בגדר האפשר. אנשים רבים אינם מודעים לסוד הנישואים, אולם לשמחתנו ניתן ללומדו.


טופס הזמנת ספר

  1. (חובה למילוי)
 

cforms contact form by delicious:days